Gemeente Ferwerderadiel

Winnaar van de Anita Andriesen Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit 2010 is het Gemeentebestuur van Ferwerderadiel.

Met de inzet op ruimtelijke kwaliteit rondom de herstructurering van Burdaard, de Lytse Buorren in Marrum en de bouw van het woonzorgcentrum Offingaburg in Hallum heeft de gemeente Ferwerderadiel in 2010 de eerste Anita Andriesen Prijs gewonnen. Al jaren draagt de gemeente de kwaliteit van het landschap en de dorpen zichtbaar een warm hart toe. De jury was erg te spreken over langjarig, consistent bouwen aan restauratief herstel én de wijze waarop functionele en ruimtelijke herstructurering van historisch waardevolle dorpskommen is opgepakt. Om architectonisch een (constant) hoog kwaliteitsniveau te halen, is in alle beschreven projecten de samenwerking gezocht met het architectenbureau TWA. Het goede en over lange jaren consequent doorgezette opdrachtgeverschap is aanleiding geweest om de prijs uit te reiken aan de gemeente Ferwerderadiel. Tijdens de Dag van de Ruimtelijke Kwaliteit op 15 september 2010 ontvingen zij hiervoor een uniek aandenken.

Feestelijke manifestatie
In het kader van goed voorbeeld doet goed volgen richt de prijs zich niet alleen op de winnaar, maar voorziet ook in een manifestatie rondom een aansprekend voorbeeldproject. Op 16 september 2011 vond daarom in het nieuwe Multifunctionele centrum van Burdaard een inspirerend en uitdagend programma plaats. Om bezoekers te een prikkelen en Ferwerderadiel te laten beleven was er de ‘Bjusterbaarlike Terpentour’. Op vier bijzondere locaties werden succesvolle projecten en uitdagende opgaven gepresenteerd en beleefde men de ruimtelijke kwaliteit met hoofd, hart en handen.

De inzendingen 2010
De gemeente Ferwerderadiel werd als winnaar gekozen uit in totaal 17 inzendingen, die in achtergrond, aard en schaal sterk van elkaar verschilden. De overige inzendingen en nominaties zijn niet bekend gemaakt. Er waren projecten die, hoewel zeer veel belovend, in de concrete uitvoering nog te weinig voorbeeldwerking hadden om al de prijs te kunnen ontvangen. Zij kunnen in 2013 dus opnieuw mee doen!

De jury 2010
Gedeputeerde Staten kende de prijs toe op voordracht van de vakjury onder leiding van Siebold Hartkamp, oud-burgemeester van Sneek. De jury van 2010 bestond uit de volgende personen:
– Dhr. J. van den Bout (PalmBout Urban landscapes)
– Mw. J. Dekkers (Jeanne Dekkers Architecten)
– Dhr. S. Hartkamp (oud-burgemeester Sneek, juryvoorzitter)
– Dhr. E. Lyon (beeldend kunstenaar)
– Dhr. L. van Nieuwenhuizen (H+N+S Landschapsarchitecten)
– Dhr. T. Spek (hoogleraar Landschapsgeschiedenis)

 

 

Fotograaf: Johan Tigchelaar