Prijswinnaars

Kening fan ’e Greide winnaar Anita Andriesen Prijs 2017!

De jury van de Anita Andriesen Prijs 2017 is unaniem tot het oordeel gekomen dat de prijs toegekend moet worden aan Kening fan ’e Greide.
De jury is bijzonder onder de indruk van de beweging die het burgerinitiatief Kening fan ’e Greide in gang heeft gezet. De Kening heeft door niet a atende inspanningen en een positieve grondhouding (‘het kan!’) veel mensen uit verschillende disciplines aan zich weten te binden.

Het is knap dat ze de discussie over de toekomst van het Friese platteland, het Friese landschap, de boeren, de natuur, de biodiversiteit op een open en constructieve manier weet te voeren. Daarbij weet ze, zonder moralistisch te klinken of doemscenario’s te schetsen duidelijk te maken dat dít het moment is om andere keuzes te maken.

Bewonderenswaardig is de dat de Kening fan ’e Greide zich met zo weinig medewerkers en zo’n klein budget met zoveel energie inzet en in blijft zetten voor een verandering die een heel lange adem vereist. De kwaliteit van de verschillende projecten, maar bijvoorbeeld ook van de zeer toegankelijke website verdient een groot compliment.

De jury meent dat Kening fan ’e Greide van wezenlijke betekenis is voor de ruimtelijke kwaliteit in Fryslân. Door het stimuleren van een andere manier van boeren, met ruimte voor vogels, insecten, vissen, bloemen en kruiden krijgt de provincie een gezond landschap terug. Niet vanuit een sentimenteel verlangen naar een tijd die ooit geweest is, maar vanuit een visie op de toekomst. Voor een levensvatbare landbouw waar iedereen beter van wordt. De jury wenst Kening fan ’e Greide van harte geluk met het winnen van de Anita Andriesen Prijs 2017 en hoopt, in het belang van de biodiversiteit en de ruimtelijke kwaliteit van Fryslân, nog heel veel van de Kening te horen.

Stichting DBF winnaar Anita Andriesen Prijs 2013!

Stichting DBF uit Grou houdt het voorzieningenniveau op het platteland hoog en pakt gebouwen in kwetsbare gebieden aan. Daarmee is zij de winnaar van de Anita Andriesen Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit 2013. Het thema van de prijs was dit jaar ‘Herstructurering en Transformatie’.

Binnen dit thema viel het ingezonden voorbeeldproject De Aerdenplaats in Oude Bildtzijl op.
Het is een ontmoetingsplek die dankzij de steun van Stichting DBF het dorp levendig houdt.

Gedeputeerde Staten kennen de prijs toe op voordracht van een vakjury onder leiding van Haije Talsma, wethouder in de gemeente Ferwerderadiel. De gemeente Ferwerderadiel won de Anita Andriesen Prijs in 2010. De jury koos Stichting DBF als winnaar uit 12 inzendingen.

Martin Cnossen, directeur van DBF: “Ik ben trots dat ons werk op deze manier zoveel aandacht krijgt!”

Winnaar van de Anita Andriesen Prijs 2010 is het Gemeentebestuur van Ferwerderadiel

Met de inzet op ruimtelijke kwaliteit rondom de herstructurering van Burdaard, de Lytse Buorren in Marrum en de bouw van het woonzorgcentrum Offingaburg in Hallum heeft de gemeente Ferwerderadiel in 2010 de eerste Anita Andriesen Prijs gewonnen.

Uit 17 inzendingen koos de jury deze winnaar. Al jaren draagt de gemeente de kwaliteit van het landschap en de dorpen zichtbaar een warm hart toe. De jury was erg te spreken over langjarig, consistent bouwen aan restauratief herstel én de wijze waarop functionele en ruimtelijke herstructurering van historisch waardevolle dorpskommen is opgepakt.

Om architectonisch een (constant) hoog kwaliteitsniveau te halen, is in alle beschreven projecten de samenwerking gezocht met het architectenbureau TWA. Het goede en over lange jaren consequent doorgezette opdrachtgeverschap is aanleiding geweest om de prijs uit te reiken aan de gemeente Ferwerderadiel.