Thema Transitie en Samenwerking

Dit jaar was de Anita Andriesen Prijs voor de Ruimtelijke Kwaliteit gekoppeld aan het thema ‘Transitie en Samenwerking’.

Transitie is de fundamentele verandering in de manier waarop de samenleving basale functies zoals vervoer, voedselproductie, wonen, de energievoorziening of de zorg, invult. Transities gaan samen met veranderingen in de structuur of het ‘regime’. Steeds meer burgers nemen zelf het heft in handen en vormen een beweging die de maatschappij ingrijpend zal veranderen. Veranderingen en ontwikkeling vinden veel vaker van onderop plaats. Samenwerking is essentieel  voor het goed en duurzaam benutten van de schaarse ruimte, het vraagt om een integrale aanpak.

Nieuwe vormen van samenwerking leiden tot structurele veranderingen: daar waar verschillende disciplines elkaar vinden ontstaat transitie.