Event Anita Andriesen Prijs op 25 Januari

Programma:

15:30 Inloop

16:00  introductie Tom van Slooten (Dir. Natuurmuseum) 
spreekstalmeester: Meije Gildemacher

16:10 Toelichting Anita Andriesen Prijs 
Natuureducatieboek Pykje Fjouwer door Lida Dykstra

16:20 Skriezenliet (kinderkoor)

16:30 Opening door Theun Mosk ism kinderkoor

16:45 Borrel + Bezoek Tentoonstelling Grote Grutto Theater