Marco Goldenbeld

Beeldend Kunstenaar,
beeldhouwer en docent.

Hij woont en werkt in Friesland. Hij voert monumentale opdrachten uit in de openbare ruimte en voor bedrijven. Vaak in staal. Natuurlijk maakt hij ook kleiner werk en werkt hij niet alleen in staal maar ook in steen, hout of kunststof. Als beeldhouwer staat voor hem vorm op de eerste plaats. Hij noemt het komen tot een nieuw beeld een zoektocht naar eenvoud en vorm.

 

Annelies van der Goot

Hoofdredacteur Noorderbreedte

Noorderbreedte verschaft feiten, analyses en opinies over historische en actuele ontwikkeling op het gebied landschap, natuur, cultuurhistorie, ruimtelijke ordening, stedenbouw en architectuur in Noord-Nederland. Noorderbreedte wil burgers, bestuurders, beleidsmakers en maatschappelijke organisaties inspireren tot (debat over) een zorgvuldige omgang met de leefomgeving.


 

Loes Oudenaarde

Architect/Stadsbouwmeester.

Loes is momenteel actief voor haar eigen bedrijf Bureau Oudenaarde, daarnaast is ze stadsbouwmeester in Amersfoort. De stadsbouwmeester zorgt voor de borging van de ruimtelijke kwaliteit in Amersfoort. Tevens is ze werkzaam voor de Academie van Bouwkunst in Groningen. Ook heeft ze periode bij de gemeente Leeuwarden voor de afdeling stadsontwikkeling gewerkt. Loes is woonachtig in Fryslân.

Martin Cnossen

directeur MerkFryslân

Martin was directeur van Stichting DBF,  een non profit organisatie die projecten op het gebied van leefbaarheid, toerisme en economie in Noord Nederland entameert, begeleidt en organiseert. In 2013 heeft DBF de Anita Andriesen Prijs gewonnen en in 2014 is er in combinatie met de Dag van de Ruimtelijke Kwaliteit een evenement georganiseerd omtrent het onderwerp: herbestemmen en leefbaarheid.

Niek Verdonk

Stadsbouwmeester Groningen

De stadsbouwmeester is verantwoordelijk voor het architectuurbeleid in het algemeen en de productie van architectuur in het bijzonder. Hij is als supervisor verantwoordelijk voor het stedenbouwkundig beleid van de stad Leeuwarden. Ook is hij stadsbouwmeester voor de stad Groningen. Zijn persoonlijke ambitie is ‘De positie van het ontwerpen versterken. Zowel binnen de ambtelijke organisatie als bij alle andere bij de stad en de stadsontwikkeling betrokkenen’.