Thema Herstructurering en Transformatie

Dit jaar is de Anita Andriesen Prijs voor de Ruimtelijke Kwaliteit gekoppeld aan het thema ‘Herstructurering en Transformatie’. De beleving van bestaande ruimtelijke structuren en gebouwen heeft twee kanten. De één is de waardering voor het bestaande en het gevoel van zekerheid dat het verleden geeft. De ander is de kracht van de verandering die het gevoel van verwachting, verrassing en hoop biedt. De combinatie speelt een belangrijke rol bij zowel herstructurering als transformatie. De afgelopen decennia zijn deze ruimtelijke ontwikkelingen steeds belangrijker geworden. Men wil het bestaande behouden en het tegelijk een nieuwe functie geven.

Wat is herstructurering en transformatie?

Bij herstructurering verandert de omgeving van functie, terwijl bij transformatie ook de vorm of structuur van een plek wordt omgevormd. Voorbeelden van herstructurering en transformatie zijn er genoeg van gebouwen tot landschap. Zo zijn ze te vinden in de vele industriële monumenten (of oude fabriekscomplexen) die nu in gebruik zijn als werkplaatsen voor de creatieve industrie, maar ook in verouderde woonwijken, bedrijventerreinen of recreatieterreinen. In gebieden waar het economisch slecht gaat, vindt ook vaak herstructurering en/of transformatie plaats. Voorbeelden uit het verleden zijn de sluiting van de kolenmijnen in Zuid-Limburg en de sluiting van de textielindustrie in Twente.