‘Ruimtelijke Kwaliteit is
het goud van Fryslân’

– Anita Andriesen –

De grote inspirator en drijvende kracht achter het Streekplan ‘Om de kwaliteit fan de romte’ van de provincie Fryslân is onbetwist de te vroeg overleden Gedeputeerde Anita Andriesen geweest. Ruimtelijke Kwaliteit vormde voor haar het ´goud van Fryslân´. Als gedreven Gedeputeerde heeft zij veel in beweging gezet voor de ontwikkeling en verbetering van ruimtelijke kwaliteit in Fryslân.

Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân hebben in 2010 besloten dat de prijs voor ruimtelijke kwaliteit in nagedachtenis naar Anita Andriesen de “Anita Andriesen Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit” zal heten. Anita droeg de ruimtelijke kwaliteit van Fryslân een warm hart toe, en hechtte daarbij zeer aan concrete resultaten: Niet alleen praten over ruimtelijke kwaliteit, maar doen! Fryslân zichtbaar mooier maken.

De liefde voor Fryslân dat was de drijfveer van Anita. Het landschap als ziel van de provincie, van de mensen die er wonen, werken of recreëren. De menselijke maat is nog op veel plekken terug te zien en dat is een kostbaar goed. Anita zag dat, zij was de verbindende schakel tussen de mensen en het landschap. Ze zag hoe de praktische werkelijkheid gekoppeld kon worden aan de toekomst van de ruimte. Alleen door de liefde voor het landschap te delen, samen te werken en samen op te trekken is er de mogelijkheid om te bloeien en te groeien. ‘’Met het Friese goud, het Friese landschap moeten we uiterst zorgvuldig omgaan’ aldus wijlen Anita Andriesen.